Topp1 li  3

Historik

Så började det

Den var den 9 juni 1904 som Ljusdals Idrottsförening bildades av några ungdomar som samlats på Löjtnantsholmen i köpingen. Av bevarade protokoll, signerade fabrikör Johan Engström, framgår:

"Beslöts enhälligt att en idrottsförening skulle bildas och denna kallas Ljusdals idrottsförening"

Årsavgiften fastställdes till 2 kronor och märkligt nog kom denna avgift att gälla under de 50 första åren.

Den första styrelsen bestod av följande ledamöter:
Redaktör E A Ericsson, ordförande
Järnvägstjänsteman C W Dahlberg, vice ordförande
Kamrer A Moberg, sekreterare
Direktör J Jonsson, kassör
Fabrikör J Engström, klubbmästare

Redan under det första året fick fem personer i uppdrag att söka lämplig tomt för en ny idrottsplats, då den befintliga Aspudden ansågs för liten. Logen Ljusdalen ställde upp som föreningens största sponsor genom att skänka diverse redskap som fotboll, diskus, kula, hoppställning med stav, spjut samt några rep. Motprestationen var att tio logemedlemmar fick fri ínträdesavgift i föreningen.

Regler för fotboll anskaffades och den första tävlingsdräkten bestod av vita tröjor med LIF i blått på bröstet samt helblå knäbyxor. Från 1928 byttes till svart-gul-randiga tröjor och först 1936 fick föreningen sina nuvarande färger, gult och grönt.

LIF:s första idrottsgrenar var fotboll, friidrott, skidlöpning och gymnastik. Under kortare perioder har även utövats bandy, backhoppning, orientering, handboll, ishockey och simning.

1905 inträder LIF i Hälsinglands idrottsförbund och 1908 väljs föreningen in i Riksidrottsförbundet.

1907 beslöts på ett medlemsmöte, efter livlig debatt, att för 500 kr förskaffa äganderätten till lämpligt markområde beläget mellan Kyrksjön och Ljusnan. Ur kassan anslogs 100 kr samt lånades resterande 400 kr.

1908 beslutar man att byta bort föreningens jordäga mot en som man ansåg mera lämplig idrottsplats vid nuvarande bandyarenan, Idrottsparken.

1914 firas 10-årsjubileum med stora tävlingar i allmän idrott. LIF anmäler sitt inträde i Sv Fotbollsförbundet, Sv Idottsförbundet, Sv Skidförbundet och Sv Simförbundet.

1917 var LIF en av sex föreningar som var med och bildade Hälsinglands Fotbollsförbund.

1927 skapades föreningens klubbmärke, hälsingebocken med initialerna LIF och året 1904 inskrivet.

1937 invigs den nya arenan Älvvallen i samband med midsommardagens Ljusdalsspel. Marken ägdes tidigare av järnhandlare Fred Signeul och när anläggningen stod klar skänkte han marken som gåva till föreningen.

1945 inköpte Ljusdals köping Gamla Idrottsparken för 15.000 kr.

1946 byggdes en ny bastu för 2.000 kr och 1949-50 skedde förbättringsarbeten.

1980 moderniseras Älvvallen med större fotbollsplan, allvädersbanor och elbelysning. Samtidigt býggdes omklädningsrum med cafeteria och samlingslokal.

Sedan 1991 har LIF sina kanslilokaler vid Älvvallen.

Texter och fakta hämtade ur Ljusdals idrottsförenings jubileumsskrift. Redaktör Inge Gardh tillsammans med Palle Fredriksson, Ivar Johansson, Rolph Halvarsson och Eva Hedberg.

Md vi sponsrar 2
Md st d lif
Md shop
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub